Lasy

Lasy na terenie m.st. Warszawy zajmują powierzchnię ok. 7 258 ha co stanowi blisko 14% powierzchni miasta. Czyni to Warszawę jedną z nielicznych stolic europejskich, o tak dużym udziale kompleksów leśnych w ogólnej powierzchni miasta.

Lasy m.st. Warszawy

Las Bemowo Trzeci największy kompleks leśny w Warszawie
Las Bielański Występują tu kilkusetletnie dęby i drzewostan olsu jesionowego
Las Bródno Można zobaczyć tutaj m.in. drzewostany olsowe
Las Kabacki Jeden z najcenniejszych obiektów przyrodniczych na terenie Warszawy
Las Matki Mojej Niewielki kompleks leśny w dzielnicy Wawer
Las Sobieskiego Drugi pod względem wielkości kompleks leśny Warszawy
Osiedle Białołęka Dworska Lasy o wyjątkowo urozmaiconym ukształtowaniem terenu
Uroczysko Las Lindego Niewielki kompleks leśny w dzielnicy Bielany
Uroczysko Las Młociny Jeden z mniejszych kompleksów leśnych Warszawy
Uroczysko Lasek na Kole Typowy przykład lasu miejskiego pełniącego funkcję „parku leśnego”
Uroczysko Nowa Warszawa Korytarz ekologiczny łączący Kampinos z Lasem Młocińskim