Parki, skwery, zieleńce

Parki pochodzą z różnych epok historycznych. Począwszy od ogrodów barokowych (Ogród Saski), poprzez ogrody sentymentalne (Park Arkadia Górna i Dolna), XIX-wieczne parki krajobrazowe (Park Sielecki, Park Praski), XX-wieczne parki miejskie w stylu krajobrazowym (Park Skaryszewski, Morskie Oko) i parki modernistyczne (Park Wielkopolski, Park Dreszera).

Parki reprezentują różne mody i style urządzania ogrodów, odzwierciedlają rozwój myśli działających w naszym kraju planistów i architektów krajobrazu, stanowią materialny dowód ogrodniczych tradycji Warszawy. Ich wartość historyczna i znaczenie dla kultury narodowej potwierdzone zostały wpisaniem wielu z nich do rejestru zabytków lub objęciem ochroną konserwatorską.

Istotnym składnikiem miejskich terenów zieleni są skwery i zieleńce. Położone najczęściej w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania umożliwiają kontakt z przyrodą okolicznym mieszkańcom. Odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu wizerunku ogólnodostępnych przestrzeni miejskich.

Park jesienią
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Motyl
Park - zieleń i woda
kaczki na stawie