Wyniki wyszukiwania w serwisie Środowisko i ekologia

 • Artykuł

  Poniżej zebraliśmy różne linki do źródeł wiedzy przydatnych z punktu widzenia tematu panelu. Znajdują się wśród nich najważniejsze dokumenty strategiczne dla Warszawy, stanowiące dla nas punkt odniesienia, oraz ciekawe raporty i strony internetowe pokazujące, jak sytuacja wygląda obecnie, a także inne źródła wiedzy. Strategie miejskie w Warszawie: Strategia Warszawa #2030 Strategia Adaptacji do Zmian Klimatu Raporty: “2050.pl podróż do niskoemisyjnej przyszłości” pod redakcją Macieja...

 • Artykuł

  W Warszawskim Panelu Klimatycznym udział wzięli również eksperci i ekspertki, strony, a także obserwatorzy i obserwatorki. Eksperci i ekspertki Eksperci i ekspertki to osoby, które specjalizują się w temacie panelu i których rolą było przekazanie wiedzy panelistom i panelistkom. Przygotowywali wystąpienia, materiały i opinie. Wyborem ekspertów i ekspertem zajął się Zespół Koordynujący w porozumieniu z doradcami merytorycznymi i Zespołem Monitorującym. Tobiasz Adamczewski, Forum Energii...

 • Artykuł

  Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem Warszawskiego Panelu Klimatycznego czuwali: Zespół Koordynujący, doradcy merytoryczni oraz Zespół Monitorujący. Zespół Koordynujący Zespół Koordynujący odpowiadał za całościową realizację panelu. W jego skład weszły przedstawicielki i przedstawiciele trzech organizacji społecznych: Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Fundacji Pole Dialogu i Fundacji Civis Polonus. Nad sprawnym przebiegiem panelu czuwali: Maria Jagaciak, ...

 • Artykuł

  W panelu wzięło udział 90 panelistów i panelistek, wylosowanych spośród mieszkańców i mieszkanek Warszawy. Jak wylosowaliśmy te osoby? Najpierw z bazy warszawskich gospodarstw domowych losowo wybraliśmy 18 000 adresów i wysłaliśmy na nie zaproszenie do udziału w panelu. Spośród osób, które odpowiedziały na to zaproszenie, dokonaliśmy ponownego losowania, tym razem uwzględniające płeć, wiek, miejsce zamieszkania i wykształcenie – wszystko po to, żeby skład panelu jak najbardziej przypominał...

 • Artykuł

  Warszawski Panel Klimatyczny został zorganizowany w listopadzie 2020 roku. Poniżej można zapoznać się z informacjami i materiałami z poszczególnych spotkań.