Wyniki wyszukiwania w serwisie Środowisko i ekologia

 • Położenie Dzielnica Ochota, ograniczony ul. Grójecką, Opaczewską i Szczęśliwicką Powierzchnia 2,69 ha Atrakcje plac zabaw

 • Położenie Dzielnica Mokotów, pomiędzy ul. Powsińską, Okrężną i Klarysewska Wejście od strony ul. Powsińskiej i Klarysewskiej Powierzchnia 1,97 ha Atrakcje otoczone zielenią place zabaw dla dzieci w różnych kategoriach wiekowych, siłownia na wolnym powietrzu, ogrodzone boiska do gry w piłkę nożną, siatkówkę, stanowiska do gry w koszykówkę, sąsiedztwo Muzeum Wojska Polskiego – oddziału Fort IX Czerniaków (ul. Powsińska...

 • Położenie Dzielnica Mokotów, ul. Powsińska i ul. Moszczyńska Główne wejście od strony ul. Powsińskiej Powierzchnia 1,89 ha Atrakcje cenny drzewostan, plac zabaw dla dzieci, fragment fosy otaczającej Fort Czerniaków, sąsiedztwo Muzeum Wojska Polskiego – oddziału Fort IX Czerniaków (ul. Powsińska 13) z ciekawą ekspozycją plenerową broni pancernej, rakietowej i samolotów

 • Park powstał w latach 60. XX. w., na terenach starorzecza Wisły, zgodnie z projektem warszawskich projektantów terenów zieleni: Karola Kozłowskiego i Elżbiety Jankowskiej.

 • Położenie ul. Cietrzewia, Dzielnica Włochy Powierzchnia 8,16 ha Atrakcje malownicze stawy, plac zabaw

 • Początki obecnego parku sięgają końca XVIII wieku. Wówczas, w roku 1795 hrabia Tadeusz Mostowski, późniejszy minister spraw wewnętrznych Księstwa Warszawskiego oraz w kolejnych latach Królestwa Polskiego, stworzył tutaj swoją podwarszawską rezydencję. Projektantem dość obszernego parku, który powstał przy rezydencji był A. Szubert. W roku 1842 na specjalne życzenie przybył z Anglii ogrodnik F. James, dzięki któremu park zyskał obecny wgląd, typowy dla parków angielskich. W tym samym roku...

 • Położenie Dzielnica Ursus, ul. Spisaka Powierzchnia 4 ha Atrakcje plac zabaw, staw z fontanną, amfiteatr

 • Położenie Dzielnica Ursus, ul. Walerego Sławka Powierzchnia 1,79 ha Atrakcje plac zabaw, staw z fontanną

 • Położenie Dzielnica Targówek Powierzchnia 134,08 ha Atrakcje drzewostany olsowe, ścieżka przyrodnicza, ścieżka zdrowia, pozostałości pragrodu z XI w.

 • Położenie Dzielnica Ochota, ograniczony ulicami Lindleya - Koszykowa - Nowogrodzka Powierzchnia 1,76 ha

 • Położenie Dzielnica Bielany, przy zbiegu Al. Armii Krajowej i ul. Broniewskiego, na skraju osiedla Słodowiec Powierzchnia 2,23 ha Atrakcje zadrzewienia z olszy czarnej, liczne gatunki ptaków, w tym dwa gatunki kaczek, krakwa i rożeniec

 • szereg rzadko spotykanych gatunków drzew i krzewów, zarówno rodzimych, jak i obcego pochodzenia, np. leszczyna turecka, buki pospolite, kasztanowce pospolite, lipy drobnolistne – pomniki przyrody, perełkowiec japoński, glediczja trójcierniowa, miłorząb dwuklapowy, kłęk amerykański, azalia pontyjska.

 • Położenie Dzielnica Wawer Powierzchnia 55,6186 ha Atrakcje mozaika łąk wraz z zadrzewieniami i grupami krzewów, lasów łęgowych oraz szuwarów trzcinowych, stanowisko chronionego kosaćca syberyjskiego i storczyka szerokolistnego, bardzo liczne gatunki ptaków i płazów

 • Położenie Dzielnica Bielany Powierzchnia 9,26 ha Atrakcje stary drzewostan z udziałem dębów szypułkowych i bezszypułkowych, wiązów szypułkowych, kasztanowców pospolitych i grabów pospolitych, z których kilka wytworzyło wyjątkowo efektowne przypory, liczne gatunki ptaków, mogiła i pomnik żołnierzy AK.

 • Położenie Dzielnica Mokotów, od południa i zachodu graniczy on z parkiem Królikarnia, a od strony północnej z terenami Klubu Sportowego Warszawianka Powierzchnia 14 ha Atrakcje Skarpa Warszawskia - unikatowy w skali miasta zabytek geologiczny, liczne gatunki ptaków i drobnych ssaków, płazy, łąka ziołoroślowa, pomnik przyrody – grupa lip

 • Położenie Dzielnica Mokotów, teren Klubu Sportowego Warszawianka Powierzchnia 0,592 ha Atrakcje liczne gatunki ptaków i drobnych ssaków

 • Położenie Dzielnica Mokotów, teren Klubu Sportowego Warszawianka Powierzchnia 0,405 ha Atrakcje liczne gatunki ptaków i drobnych ssaków

 • Położenie Dzielnica Ursynów, w rejonie ulic: Zięby, Mewy, Łukaszczyka, Roentgena i Perkoza Powierzchnia 3,9505 ha Atrakcje różne gatunki ptaków, np. bączek, łęczak, perkoz rdzawoszyi, zausznik, płatkonog szydłodzioby, czernice, głowienki

 • Położenie Dzielnica Wilanów, w rejonie Skarpy Warszawskiej Powierzchnia 1,66 ha i 2,85 ha Atrakcje zbiorowiska łąk wilgotnych, Modraszek telejus

 • Położenie Dzielnica Bielany Powierzchnia 4,81 ha Atrakcje śródleśna łąka z pięcioma kępami drzew

 • Ogród Saski jest fragmentem wpisanego w plan miasta przez Augusta II Mocnego barokowego założenia urbanistycznego znanego pod nazwą Osi Saskiej. Początki kształtowania się tego założenia sięgają roku 1713 roku, a kształt ostateczny osiągnięto w latach 1730-1740, za czasów Augusta III.

 • Park Morskie Oko został wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 454/1/65 z lipca 1965 r., decyzja nr 915/02 z dnia 30.12.2002 r. uściśliła granice ochrony konserwatorskiej.

 • Park Praski wraz z Ogrodem Zoologicznym zostały wpisane do rejestru zabytków 3.07.1990 r. pod nr 1434.

 • Park wpisany do rejestru zabytków pod nr 168/3 dnia 01.07.1965 r. Park Ujazdowski, zaprojektowany został przez Franciszka Szaniora w 1893 r. jako park miejski. Realizację zakończono w 1896 r., ale aż do września 1939 r. wprowadzano drobne korekty w układzie dróg parkowych i doborze roślinności. Na terenie parku znajdują się rzeźby – Gladiator Piusa Wielońskiego, kopia rzeźby Ewa Edwarda Wittiga, kopia rzeźby Perseusz Theodora Charlesa Gruyere’a, a także pomnik Ignacego Jana Paderewskiego...

 • Park Sowińskiego powstał w latach 1936-1937 według projektu Zygmunta Hellwiga. Podczas II wojny światowej uległ znacznym zniszczeniom. Po wojnie został odrestaurowany i w 1964 powiększony. Wybudowano także amfiteatr na miejscu dawnego ogrodu kwiatowego.

 • „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego” to jeden z najcenniejszych obiektów przyrodniczych na terenie Warszawy i największy rezerwat przyrody w województwie mazowieckim. Już przed II Wojną Światową stał się własnością miasta i jako las komunalny był miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców Warszawy.

 • Ten nieduży kompleks leśny, powstał w ramach zalesień gruntów komunalnych w okresie międzywojennym. Obszar lasu rozgranicza przebiegająca przez las linia kolejowa, dodatkowo od strony wschodniej kompleks ten przylega do dużej arterii komunikacyjnej jaką jest „Trasą Armii Krajowej”.

 • Ten duży kompleks leśny rozpościera się od ul Wałuszewskiej, aż po północną granicę Warszawy, gdzie łączy się z rozległymi Lasami Legionowskimi. W jego skład wchodzą zarówno lasy prywatnej własności, jak i lasy zarządzane przez m. st. Warszawa. Drzewostany tego kompleksu porastają najwyższe naturalne wzniesienie Warszawy, czyli występujące tam śródlądowe wydmy osiągające wysokość ponad 102 m.n.p.m. Lasy Osiedla Białołęka Dworska tworzą głównie drzewostany sosnowe, brzozowo-sosnowe, oraz...

 • Niewielki kompleks leśny położony wzdłuż ulic Lindego i Marymonckiej. Pełni on głównie funkcję buforową dla rezerwatu przyrody „Las Bielański”, a także jest miejscem codziennych spacerów okolicznych mieszkańców. Znajdują się tu ścieżki spacerowe, wzdłuż których usytuowanych jest wiele ławek i trzy place zabaw dla dzieci. Przez las przepływa Potok Bielański, który zwiększa atrakcyjność obiektu.

 • Uroczysko Las Młociny to jeden z mniejszych kompleksów leśnych Warszawy. Obszar przylega bezpośrednio do międzywala Wisły i stanowi ważny element wspomagania korytarza ekologicznego rzeki. Rosnące tu drzewostany należą do jednych z najstarszych w granicach miasta. Ponad połowa z nich osiąga wiek powyżej 100 lat (głównie drzewostany sosnowo-dębowe i olszowo-jesionowe). W najbardziej wilgotnych miejscach uroczyska możemy zobaczyć fragmenty drzewostanów łęgowych.

 • Park w stylu klasycyzującego socrealizmu zaprojektowany przez inż. Tadeusza Nurkiewicza, jako obiekt towarzyszący PKiN. Został oddany do użytku 22 lipca 1955 r.

 • Park wpisany do rejestru zabytków w 1965 r. pod nr 50.

 • Zieleniec Wielkopolski został założony w 1938 r. według projektu Zygmunta Hellwiga, pomiędzy nowopowstałymi zespołami zabudowy jednorodzinnej tzw. Kolonią Staszica i Kolonią Lubeckiego na miejscu dawnego obozu wojskowego. Założenie powstało zgodnie z duchem modernizmu charakteryzującym się dążeniem do geometryzacji planu, czytelną osią kompozycyjną, osiowo symetrycznym rozplanowaniem głównych elementów oraz kontrastowym zestawieniem z częścią o charakterze krajobrazowym.

 • Las Matki Mojej to niewielki kompleks leśny wchodzący w skład Obwodu Leśnego „Las Sobieskiego”. Historia tego obiektu związana jest z wydarzeniami z II wojny światowej. Nazwa kompleksu jest hołdem złożonym matkom polskich żołnierzy poległych i zaginionych w obronie Ojczyzny w okresie wojny i okupacji.

 • Wśród cennych obiektów przyrodniczych zachowanych na obszarze stolicy, miejsce szczególne zajmują wielkie bloki skalne zwane głazami narzutowymi. Spotykamy je często w parkach, na skwerach, placach, przy ulicach czy na osiedlowych zieleńcach. Niektóre z nich, najbardziej okazałe, chronione są ze względu na walory poznawcze, inne obok statusu pomników przyrody, otoczone są specjalną troską, bowiem upamiętniają ważne wydarzenia historyczne lub wybitne postacie związane z dziejami miasta.

 • Park został wpisany do rejestru zabytków pod nr 994A w dniu 30.09.1980 r.

 • Park Znicza powstał po II wojnie światowej jako publiczny park osiedlowy o funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnej i kameralnym charakterze. Nazwa parku pochodzi od nazwy przyległej ulicy. Założenie na planie rombu, z owalnie przebiegającą aleją topolową zostało zaplanowane na terenie pofortecznym. Po gruntownej modernizacji przeprowadzonej w 2008 r. park cieszy mieszkańców m.in. podświetlaną kolorowym światłem fontanną oraz bardziej urozmaiconą rzeźba terenu.

 • Park Skaryszewski jest wpisany do rejestru zabytków od 13.12.1973 r.

 • Park w obecnej postaci utworzono w latach 60-tych XX wieku, ale teren o charakterze ogrodu funkcjonował w tym miejscu już w latach 1636-1641, kiedy to Władysław IV zbocze skarpy i teren pod nią przeznaczył na zwierzyniec. Był to wówczas jeden z najświetniejszych ogrodów warszawskich, wyposażony w groty, fontanny, altany i rzeźby. Po poważnych zniszczeniach jakim uległ podczas wojen szwedzkich, odbudowany został w latach 1728-1731. W 1765 r. tereny zostały przejęte przez Szkołę Rycerską i do...

 • Park im. Marszałka Rydza-Śmigłego zaprojektowany po wojnie przez Alinę Szolzównę, Longina Majdeckiego i Zygmunta Stępińskiego, jest jednym z największych i najmłodszych parków Warszawy. Założony na terenie ogrodów Frascatti i starej zabudowy mieszkaniowej Powiśla, rozciąga się w stronę Wisły, zyskując swą niezwykłą formę dzięki częściowemu położeniu na skarpie warszawskiej. Jest to obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy o zgeometryzowanym układzie i dużym potencjale przyrodniczym i krajobrazowym.

 • Obiekt wpisany do rejestru zabytków Dec. Nr 546/2 z 1965 r. Postanowieniem z dnia 10.04.2006 r. nr 283/06 uściślono granice ochrony konserwatorskiej.

 • Uroczysko Nowa Warszawa to w większości młode (ok. 40-60 letnie) drzewostany sosnowe nasadzone tutaj po II Wojnie Światowej. Tworzą one nierzadko monokultury, w których sporadycznie występują jako domieszki dęby, brzozy i osiki. Przed 1939r. tereny te w większości nie stanowiły lasu i były przewidziane pod zabudowę tzw. Miasta-Ogród-Gaj. Zalesione po wojnie stanowiły rezerwę terenu pod budowę oczyszczalni „Pancerz”, do której to nigdy nie doszło.

 • Las Sobieskiego to drugi pod względem wielkości kompleks leśny Warszawy, w skład którego wchodzi ponad 100 hektarowy ścisły rezerwat przyrody „im. Króla Jana III Sobieskiego”.

 • Kompleks leśny Las Bielański obejmuje teren rezerwatu „Las Bielański” (pow. 130,07 ha) jak i jego otulinę (pow. 21,76 ha) Las ten jest największą na terenie miasta pozostałością, porastających kiedyś Mazowsze naturalnych puszcz. Zachowanie tego bardzo cennego przyrodniczo obiektu do dnia dzisiejszego zawdzięczamy istnieniu na terenie lasu od XVII w. klasztoru Kamedułów i związanej z tym faktem ochrony lasu wokół klasztoru. Nazwa kompleksu „bielański” wywodzi się od noszonych przez zakonników...

 • Park Dreszera został wpisany do rejestru zabytków 12 marca 1989 r. pod numerem 1238.

 • Jest trzecim, co do wielkości kompleksem leśnym Warszawy, cały ten kompleks na podstawie decyzji Ministra Środowiska i Zasobów Naturalnych został przekazany w użytkowanie m. st. Warszawie. Kompleks Las Bemowo ze względu na swoje położenie, wysokie walory przyrodnicze i rozległość stanowi bardzo cenny korytarz ekologiczny łączący tereny Kampinoskiego Parku Narodowego z wnętrzem aglomeracji miejskiej (najczęstszy szlak migracji łosia). Pełni on także ważną rolę klimatyczną względem miasta.

 • Artykuł

  Warszawianki i warszawiacy mogą sprawdzić natężenie hałasu w swojej okolicy. W serwisie mapowym m.st. Warszawy udostępniono strategiczną mapę hałasu.

 • Artykuł

  Problem prawidłowego postępowania z odpadami i redukcji ich powstawania omawiany jest coraz częściej w mediach i przebija się do ogólnopolskiej debaty publicznej. Następnym działaniem, jakie należy w związku z tym podjąć, jest edukacja ekologiczna.

 • Artykuł

  Projekt „Partnerstwo dla Klimatu” został zapoczątkowany latem 2008 roku jako platforma współpracy i wspierania wydarzeń towarzyszących 14. Konferencji Klimatycznej COP 14 w Poznaniu. Miasto Stołeczne Warszawa partnerem Platformy jest od samego początku jej powstania. Do roku 2011 Platforma działała pod patronatem Ministerstwa Środowiska, od roku 2012 inicjatywa kontynuowana jest przez Miasto Stołeczne Warszawa.

 • Artykuł

  Upał, tropikalna noc nie daje zasnąć, a następnego dnia ulewny deszcz i porywisty wiatr uniemożliwiają dotarcie do pracy. Wyschnięte pożółkłe trawniki przed blokiem, roztapiający się asfalt, a może zalane piwnice i tunele w drodze do pracy – brzmi znajomo? Skutki zmiany klimatu dają się we znaki mieszkańcom, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych, a w szczególności w dużych miastach jak Warszawa.

 • Artykuł

  Kontenery na odzież mogą się od siebie różnić. Czasem zdarza się, że są ustawione nielegalnie i trudno określić, do kogo należą. Jest jednak wiele legalnie ustawionych kontenerów, należących np. do Polskiego Czerwonego Krzyża, do których śmiało możesz wrzucić tekstylia, zarówno w dobrym stanie, jak i te wadliwe. Ubrania w dobrym stanie wprowadzane są do drugiego obiegu, z kolei te, które nie nadają się do użycia, poddawane są recyklingowi. Część dochodu z tej działalności wspiera finansowo...

 • Artykuł

  Mamy nawyk używania bezpłatnych, jednorazowych opakowań, woreczków i siatek – zarówno osoby sprzedające, jak i kupujące. Sprawdź, jak możesz ograniczyć ich zużycie i spróbuj z nami nie marnować opakowań.

 • Artykuł

  Fundacja „Uwaga, śmieciarka jedzie” to fundacja, która w całej Polsce prowadzi grupy na portalu Facebook, za pośrednictwem których można wymieniać się przeróżnymi przedmiotami, ubraniami, jedzeniem i wszystkim, co nie jest nam już potrzebne. Dotyczy to zarówno rzeczy w lepszym, jak i w gorszym stanie. Warszawska grupa działa pod linkiem: Uwaga śmieciarka jedzie. Możesz tam opublikować zdjęcie ubrań i innych tekstyliów, które chcesz oddać, a następnie przekazać je osobie, która się po nie zgłosi.

 • Artykuł

  Schroniska dla zwierząt zazwyczaj stale potrzebują ręczników i koców, a czasem także prześcieradeł, poszewek, dywanów i innych tekstyliów służących do opieki nad podopiecznymi, ich leczenia czy też wypoczynku.

 • Artykuł

  Sklep darmowy/free shop to miejsce, w którym przekazane przez ciebie ubrania i przedmioty są dostępne bezpłatnie dla osób potrzebujących, które chcą z nich korzystać. Osoby korzystające samodzielnie wybierają rzeczy, według swoich potrzeb.

 • Artykuł

  Do wieszaków wymiany ciepła należą punkty w których każdy może podzielić się ciepłym ubraniem i każdy, kto tego potrzebuje, może zabrać coś ciepłego dla siebie. Zazwyczaj są to proste wieszaki (i czasem pudełko lub szafka na czapki i rękawiczki) ustawione w ogólnodostępnym miejscu.

 • Artykuł

  Magazyny Odzieżowe prowadzone przez organizacje pożytku publicznego (np. PCK, Caritas) to miejsca, które przyjmują ubrania i inne tekstylia dla swoich beneficjentów.

 • Artykuł

  Dzielnie, podzielnie i współdzielniki to przestrzenie, które są punktami bezpłatnej wymiany. Możesz tam zanieść ubrania i rzeczy w dobrym stanie, których już nie używasz i zabrać bezpłatnie to, co jest Ci potrzebne.

 • Artykuł

  Sklep charytatywny to miejsce prowadzone przez fundację. Organizacja sprzedaje w sklepie pozyskane od darczyńców ubrania i przedmioty. Zyski ze sprzedaży przeznaczane są na cele charytatywne i pomoc osobom potrzebującym.

 • Artykuł

  Ty i Twoi domownicy od dawna nie używacie roweru stacjonarnego, starego sprzętu muzycznego, zapomnianego prodiża? Innym mieszkańcom i mieszkankom Warszawy także doskwierają tego typu problemy. Jest duża szansa na to, że to, co jest ci potrzebne w danym momencie, u kogoś innego od dawna leży nieużywane. Kupowanie rzeczy i sprzętów z drugiej ręki ogranicza ich nadprodukcję i zużycie zasobów potrzebnych do ich wyprodukowania, a przy tym może być dla ciebie znaczną oszczędnością pieniędzy.

 • Artykuł

  Niedziałające rzeczy i sprzęty nie muszą od razu być przeznaczone do wyrzucenia. Czasem usterka jest naprawdę niewielka i można ją łatwo naprawić. W Warszawie znajdziemy wielu dobrych rzemieślników, którzy odpłatnie naprawią nasze rzeczy. Tapicerzy, zegarmistrzowie, szewcy i wielu innych specjalistów może ofiarować drugie życie naszym przedmiotom. Warto, w miarę możliwości, korzystać z ich usług, o których w dzisiejszych czasach często się zapomina. Są także miejsca, w których z pomocą...

 • Artykuł

  Zmieniamy się, a wraz z nami nasz styl i ubiór. Ubrania można traktować jako praktyczne okrycie naszego ciała, ale też jako wyrażanie swojej osobowości czy zabawę. To nie jest nic złego. Warto jednak korzystać z tego odpowiedzialnie. Moda i trendy regularnie do nas wracają, a odzież vintage z czasem wręcz zyskuje na wartości. Wśród używanych ubrań możesz znaleźć prawie wszystkie fasony i kroje.

 • Artykuł

  Rozdarcie na szwie, mała dziurka, przetarcie – większość ubrań, możemy naprawić samodzielnie przy naprawdę niewielkim nakładzie zaangażowania. A najbardziej odpowiedzialni będziemy, jeśli to, co kupujemy, będziemy zużywać i nosić do końca – do momentu, aż przestanie spełniać swoją funkcję.

 • Artykuł

  Garażówki, regały do wynajęcia, portale internetowe – istnieje wiele miejsc, gdzie możesz sprzedawać przedmioty, których już nie używasz.

 • Artykuł

  Co możesz zrobić z ubraniami i tekstyliami w dobrym stanie, zamiast wyrzucać je do śmietnika? Zacznij lokalnie Ubrania, które chcesz wyrzucić, mogą okazać się tymi, o których od zawsze marzyła bliska ci osoba. Nie bój się zapytać. Daj znać bliskim o tym, że robisz porządki w szafie. Może się okazać, że wiele osób chętnie będzie zakładać to, czego ty już nie nosisz. Dziel się i wymieniaj: z rodziną, w sąsiedztwie, w pracy, w szkole. Co z ubraniami, które nie znalazły nowych właścicieli wśród...

 • Artykuł

  Na marnowanie żywności wpływa nie tylko odpowiednia ilość kupowanych i wykorzystywanych produktów. Duże znaczenie ma także to, skąd pochodzi nasze jedzenie, jak długi jest łańcuch dostaw, czy też jego skład i wygląd. Im krótsza jest droga żywności – z pola na stół – tym mniejsza szansa na to, że jedzenie będzie się marnowało na poszczególnych etapach dystrybucji.

 • Artykuł

  Każdemu z nas zdarza się czasem kupić za dużo jedzenia, przygotować zbyt obfite przyjęcie, ugotować za duży obiad lub zmienić plany, przez co zostają nam znaczne nadwyżki. Jeśli wiesz, że nie masz miejsca na przechowywanie lub zamrożenie, nie masz czasu przerobić produktów lub po prostu jedzenia jest więcej niż potrzebujesz, nie wyrzucaj go – podziel się.

 • Artykuł

  Czerstwy chleb, zwiędła marchewka i jabłko z pomarszczoną skórką – co zazwyczaj robisz z nimi w swojej kuchni? Może zamiast wyrzucać, wyczarujesz z tego grzanki, warzywne chipsy i owocowy mus? Lub cokolwiek, co podpowie ci wyobraźnia!

 • Artykuł

  Warszawa angażuje się w inicjatywy, które mogą przyczynić się do ograniczenia zmiany klimatu. Jednym z obszarów zaangażowania miasta są działania na rzecz bardziej zrównoważonego systemu żywnościowego. Prowadzimy między innymi działania edukacyjne i zachęcające mieszkańców do wprowadzania nowych nawyków związanych z nabywaniem, przetwarzaniem i konsumpcją żywności.

 • Artykuł

  Każdego dnia do warszawskich śmietników wyrzucane jest dobre jedzenie, sprawne i użyteczne przedmioty, niezniszczona odzież. Tymczasem my wciąż produkujemy i kupujemy nowe. Warszawiacy i warszawianki produkują ponad 800 tysięcy ton odpadów rocznie. Ilość ta zapeniłaby Stadion Narodowy prawie sześć razy. Pomyśl, czy na pewno wszystko, co wyrzucasz, powinno trafić do kosza? Czasem uszkodzone lub nieco znoszone buty wystarczy naprawić u szewca, by służyły nam przez kolejne sezony. Książki, które...

 • Artykuł

  Serdecznie zachęcamy do korzystania z materiałów edukacyjnych, stworzonych w ramach projektu „Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu”. Materiały są przystępne, uniwersalne i w ciekawy dla młodych ludzi sposób opowiadają o tym, co każda i każdy z nas może zmienić w swoim podejściu do żywności, by zrównoważyć swój wpływ na klimat.

 • Artykuł

  W dniu 20 kwietnia 2023 r. radni m.st. Warszawy przyjęli uchwałę w sprawie „Zielonej Wizji Warszawy” - kluczowego dokumentu, który wskazuje w jaki sposób stolica może osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. W grudniu 2020 r. Warszawa rozpoczęła realizację projektu w ramach programu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju o nazwie „Zielone Miasta”. Celem jest opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju, która pozwoli na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

 • Artykuł

  W dniu 8 września 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

 • Artykuł

  Jednym z priorytetowych działań Warszawy w zakresie poprawy jakości powietrza jest rozbudowa warszawskiego systemu monitoringu jakości powietrza.

 • Energia ze źródeł odnawialnych oznacza energię z odnawialnych źródeł niekopalnych,a mianowicie m.in. energię geotermalną składowaną w postaci ciepła pod powierzchnią ziemi.