Zieleń i ochrona przyrody

Warszawa jest jedną z najbardziej zielonych europejskich stolic. Tereny zieleni, rozumiane jako: parki, zieleńce, ogrody działkowe, ogrody dydaktyczne oraz zieleń towarzyszącą różnym obiektom, a także tereny zieleni nieurządzonej z dominacją zadrzewień (nie będących lasami), zajmują 11,2% powierzchni Warszawy.

Najbogatsze w tereny zieleni są Śródmieście, Żoliborz, Mokotów, Targówek i Bielany.

Ponadto, w Warszawie jest łącznie 1 447,40 ha zieleni towarzyszącej placom i ulicom, natomiast tereny zieleni osiedlowej zajmują powierzchnię 2 155,69 ha.

Dowiedz się więcej

Ochrona przyrody Obszary i obiekty chronione
Lasy Obszary leśne w mieście
Parki Parki, skwery, zieleńce Warszawy