Żywność i żywienie

Żywność jest nam niezbędna do życia, a jedzenie wysokiej jakości żywności determinuje nasze zdrowie.

Dla miasta temat żywności i żywienia jest niezwykle ważny, dlatego w Warszawie realizowane są projekty informacyjno-edukacyjne o tematyce żywieniowej skierowane do dzieci, młodzieży i personelu odpowiedzialnego za żywienie zbiorowe.

Priorytetowe dla wszystkich jest szukanie sposobów na ograniczanie marnowania żywności w mieście i kształtowanie postawy szacunku do żywności.

Trwają prace nad opracowaniem Polityki żywnościowej m.st. Warszawy, która będzie dokumentem programującym rozwój miasta w obszarze żywności i żywienia.